background

De Stichting

De Stichting Willem Witsen stelt zich ten doel het onderzoek naar leven en werk van de schilder, etser en fotograaf Willem Arnold Witsen (1860-1923) en het culturele leven van zijn tijd te bevorderen en te ondersteunen.

Huidig bestuur

De bestuurssamenstelling is als volgt:

  • Leo Jansen – voorzitter
  • Nicolette de Pater – secretaris
  • Henk Elffers – penningmeester
  • Gerda van Ham – fondsenwerving
  • Dolf Rueb – lid

Adviseurs:

  • Odilia Vermeulen
  • Ester Wouthuysen

Geschiedenis

De Stichting werd in 2003 opgericht op initiatief van Ester Wouthuysen. Het doel was de volledige correspondentie en andere relevante documenten van Willem Witsen te transcriberen en vervolgens integraal online te publiceren.

Het bestuur bestond aanvankelijk uit Norbert van den Berg (voorzitter), Ester Wouthuysen (secretaris), Henk Elffers (penningmeester), Gerda van Ham (fondsenwerving), en Odilia Vermeulen en Leo Jansen (leden).

Na een periode van fondsenwerving en het instellen van een werkgroep van transcribenten en van een redactie, zijn in een periode van ruim twee jaar (2004-2007) alle tot nu toe bekende brieven van en aan Witsen getranscribeerd en geredigeerd. Als aanvulling werden ook de dagboekjes die Witsen tussen 1905 en 1923 bijhield, getranscribeerd. In 2008 verschenen de transcripties en facsimile’s van de volledige correspondentie op de websites van De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren en Het Geheugen.

Verantwoording

De werkzaamheden van de Stichting zijn terug te vinden in het beleidsplan 2022. De Stichting Willem Witsen heeft geen personeel in dienst. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning krijgen. De lopende kosten van de Stichting worden jaarlijks in het financieel jaarverslag verantwoord.

De Stichting geniet een culturele ANBI-status. Giften aan de Stichting zijn daarom voor 125% aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Het RSIN/fiscaalnummer is 8134.96.354.